Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132

Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132
Termin realizacji:
wrzesień 2015 - październik 2015
Lokalizacja:
Mikołów, dzielnica Kamionka
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
73 144,68 zł
Finansowanie:

?29 257,87zł: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

? 43 886,81 zł: z Budżet Gminy Mikołów

Celem zadania było podłączenie budynku  do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej  oraz zlikwidowane osadnika ścieków w rejonie placówki, z którego korzystano.  W ramach  przedsięwzięcia zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 108 m.

Działania objęte projektem realizują cel jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska.

Logotypy UE