Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie
Termin realizacji:
grudzień 2007 r. - czerwiec 2009 r.
Lokalizacja:
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Wartość projektu:
4 099 531,78 zł
Finansowanie:
  • 3 422 223,88 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 200 000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program ?Rozwój Infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”
  • 477 307,90 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Inwestycja miała na celu adaptację niewykorzystanego budynku położonego w centrum Mikołowa, będącego uprzednio siedzibą kina Adria, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i scena kameralną.
W budynku biblioteki funkcjonuje wypożyczalnia, czytelnia ogólna, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia prasy, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze techniczne.
Ponadto biblioteka spełnia również funkcję kina studyjnego, gdzie prezentowane są filmy o wysokich walorach artystycznych oraz pokazy twórczości koła filmowego. Scena kameralna wykorzystywana jest do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.
Przemyślane połączenie trzech funkcji ? biblioteki, kina i sceny kameralnej, pozwoliło na wzbogacenie i podniesienie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta, z możliwością prezentacji filmów.Inwestycja przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa, edukacji filmowej i teatralnej oraz ożywienia życia kulturalnego miasta.

 

Logotypy UE