Zaprojektowanie i wykonanie umocnienia skarpy na działce nr 477/30 przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

Termin realizacji:
planowany na dzień 04.05.2018 r. (trwają roboty)
Lokalizacja:
rejon ul. Nowy Świat
Program:
Wartość projektu:
108 240,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– wykonanie projektu umocnienia skarpy, 

-wykonanie robót związanych z umocnieniem skarpy,

– wykonanie na skarpie nasadzeń.

Logotypy UE