Wymyślanka – siłownia na powietrzu

Wymyślanka – siłownia na powietrzu
Termin realizacji:
2016 r. (zakończone)
Lokalizacja:
Mikołów, Centrum 1. Działka nr 367/35 położona w Mikołowie pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wodną.
Program:
Wartość projektu:
58 215,90 zł - kwota łączna dla Projektu "Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie" oraz "Wymyślanka - siłownia na powietrzu" zrealizowanych w ramach wspólnego przetargu
Finansowanie:

środki gminy

Przedmiotem projektu było powstanie siłowni plenerowej stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Mikołowa. Siłownia na Wymyślance obejmuje 7 urządzeń do ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Logotypy UE