Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku – montaż siłowni i ławek parkowych

Termin realizacji:
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Lokalizacja:
park w Mokrem, ul.Zamkowa
Program:
Wartość projektu:
54 912,00 zł
Finansowanie:

środki gminy

Montaż siłowni na wolnym powietrzu, wymiana ławek parkowych, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody, stojaków rowerowych oraz tablic informacyjnych.

Logotypy UE