Rozbudowa placu zabaw przy ul.Reta Śmiłowicka, działka numer 218/10

Termin realizacji:
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Lokalizacja:
ul.Reta Śmiłowicka, działka nr 218/10
Program:
Wartość projektu:
15 893,00 zł
Finansowanie:

środki gminy

Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Reta Śmiłowicka o nowe urządzenia zabawowe (słup wspinaczkowy, huśtawka dźwigniowa, sprężynowce).

Logotypy UE