Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Termin realizacji:
10.11.2017 r
Lokalizacja:
ulice na terenie Gminy Mikołów
Program:
Wartość projektu:
918 072,00 zł
Finansowanie:

Finansowanie z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 kwota          773 832,35 zł             

Gmina Mikołów wkład własny             136 558,65 zł             

Wydatek niekwalifikowany       7 681,00 zł

– wymiana opraw drogowych na oprawy LED,

– wymiana opraw parkowych na oprawy LED,

– wymiana sodowych źródeł światła na źródła światła LED,

Logotypy UE