Oświetlenie ulicy Stolarskiej w Mikołowie w rejonie budynku nr 1A

Termin realizacji:
29.09.2017 r.
Lokalizacja:
ul. Stolarska
Program:
Wartość projektu:
15 990,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego,

– wykonanie sieci oświetlenia ulicznego,

Logotypy UE