Doposażenie klatki schodowej wraz z modernizacją piłkochwytów i przebudowa kącika porządkowego w SP4

Doposażenie klatki schodowej wraz z modernizacją piłkochwytów i przebudowa kącika porządkowego w SP4
Termin realizacji:
06-10-2017 r.
Lokalizacja:
SP 4 Mikołów-Kamionka, ul. Katowicka 122
Program:
Wartość projektu:
8 500,00 zł
Finansowanie:

Doposażenie klatki schodowej i modernizacja kącika gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122

Logotypy UE