Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 + kurs koszykówki

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 + kurs koszykówki
Termin realizacji:
III kwartał 2018 (w realizacji)
Lokalizacja:
Mikołów, przy szkole SP 5
Program:
Wartość projektu:
w trakcie przetargu
Finansowanie:

środki gminy

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5. 
Dodatkowo projekt zakładał kurs koszykówki dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Logotypy UE