AKS Mikołów

AKS Mikołów

ul. Zawilców 8, 43-190 Mikołów

(32) 22 62 216

Golf Park Mikołów

Golf Park Mikołów

ul. Golfowa 2 (dawna: 22 lipca 5)
43-190 Mikołów

48 603 621 112

IKS Jeźdzcy

IKS Jeźdzcy

ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów

KKP Mikołów

KKP Mikołów

ul. Zawilców 8, 43-190 Mikołów

Klub Sportowy 45 Bujaków

Klub Sportowy 45 Bujaków

ul. Szkolna 1a, 43-196 Mikołów

(32) 23 55 870

Klub Sportowy BURZA Borowa Wieś

Klub Sportowy BURZA Borowa Wieś

ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów

Klub Sportowy KAMIONKA

Klub Sportowy KAMIONKA

ul. Katowicka 91, 43-190 Mikołów

(32) 32 20 880
501 303 786, 601 703 266

Klub Sportowy ORZEŁ Mokre

Klub Sportowy ORZEŁ Mokre

ul. Zamkowa 1a, 43-195 Mikołów

(32) 22 61 058 - (tel. grzeczn.)
Logotypy UE