A+ A-
A+ A-
19 Juni 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 czerwca 2018 r.

Thema: ocena wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, absolutorium dla Burmistrza, sprawy wniesione
22 Mai 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Thema: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Gefasste Beschlüsse und Sitzungsprotokoll Erfahre Details und sehe Materialien
24 April 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Thema: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
13 April 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Thema: - wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;. - podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
20 März 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 marca 2018 r.

Thema: bezpieczeństwo, gospodarka odpadami, sprawy wniesione
Logotypy UE