XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej
o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;.
– podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa.
9. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Protokół nr XLI/41/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/762/2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/763/2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLI/764/2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania
  Zobacz w BIP
Logotypy UE