Trasa 43.190-10

Trasa 43.190-10, łącząca sołectwo Śmiłowice poprzez dzielnicę Kamionka z Katowicami w okolicach kąpieliska Starganiec.

Logotypy UE