Trasa 43.190-08, Paniowy-Mokre 

trasa 43.190-08, łącząca sołectwo Paniowy z sołectwem Mokre i dalej biegnąca do południowych granic gminy Mikołów (połączenie z Łaziskami Górnymi),

Logotypy UE