Gallery of maps

Przez teren gminy i miasta Mikołów przebiega 5 tras rowerowych, które zostały przygotowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna długość oddanych do użytku odcinków wynosi około 30 km. Drogi te mają następujący przebieg.

Logotypy UE