Participatory Budgeting Roads Education Computerisation The housing industry Environment protection Renewal Sport Thermo-modernisation
Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną

Participatory Budgeting
Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Termin realizacji
2016 r. (zakończone)
Wartość
41 150,00 zł (zakończone)
Lokalizacja
Mikołów, Śmiłowice, Działka nr 300/100.
czytaj więcej

Participatory Budgeting
Remont alejek parkowych

Projekt zakładał remont ścieżek w parku w Mokrem. Remont pozwolił na większe i lepsze wykorzystanie parku. 

Termin realizacji
2016 r. (zakończone)
Wartość
72 250,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, Mokre. Park w Mokrem, ul. Zamkowa, nr działki 336/52.
czytaj więcej
Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (Paniowy)

Participatory Budgeting
Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (Paniowy)

Projekt zakładał rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez powstanie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. 

Termin realizacji
2016 r. (zakończone)
Wartość
28 382,25 zł
Lokalizacja
Mikołów, Paniowy. Kompleks przy boisku szkolnym.
czytaj więcej
Logotypy UE