Stypendia i nagrody Burmistrza Mikołowa

Burmistrz Mikołowa każdego roku przyznaje stypendia i nagrody:
– za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i studentów,
– za najlepsze osiągnięcia artystyczne,
– za najlepsze osiągnięcia sportowe.

Poniżej najważniejsze informacje w zakresie każdego stypendium i nagrody:

Nagrody Burmistrza Mikołowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz stypendia dla studentów.

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia artystyczne.

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe.

Wyjaśnienie – Burmistrz Mikołowa przyznaje nagrody dla dzieci i młodzieży podlegających mu szkół podstawowych, natomiast podobne nagrody dla uczniów szkół średnich przyznaje Starosta Powiatowy, pod którego podlegają szkoły średnie.

Logotypy UE