Podziękowanie dla Pani Teresy Benisz

Pani Teresa Benisz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2, po 11 latach sprawowania swojej funkcji przeszła na emeryturę. Prowadzenie zespołu szkół jest z pewnością zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, wymagającym poświęceń i codziennego podejmowania niełatwych decyzji. Z drugiej jednak strony wkład w kształcenie i rozwój młodzieży niesie z sobą ogromną wartość, która daje mnóstwo satysfakcji.

 

Pragnę serdecznie podziękować Pani Dyrektor Teresie Benisz za całokształt pracy, szczególnie zaś za 11 lat kierowania Zespołem Szkół nr 2. W tym czasie Pani Dyrektor wyniosła szkołę na zupełnie nowy poziom. Lista dokonań jest tak długa i imponująca, że zamieszczam ją w osobnym dokumencie. Życzę zasłużonego odpoczynku, a każdego nowego dnia niech towarzyszą Pani ciepłe wspomnienia o uczniach i szkole.

 

Jednocześnie bardzo serdecznie witam nową Panią Dyrektor Magdalenę Gładzik. Gratuluję objęcia funkcji i życzę twórczego i pełnego pasji zaangażowania w prowadzenie placówki. Jestem przekonany, że pasmo sukcesów szkoły będzie kontynuowane. Załączam także CV Pani Magdaleny Gładzik, z którego można dowiedzieć się więcej o Jej bogatym doświadczeniu zawodowym.   

 

Z uszanowaniem

Stanisław Piechula

Załączniki:

Komentarze (0)
Podziękowanie dla Pani Teresy Benisz
Brak komentarzy
Logotypy UE