Odbiór żywych choinek

Odbiór żywych choinek

Żywe choinki bez ozdób będą odbierane w całości w dniu odbioru bioodpadów. Należy je ustawić obok pojemnika na bioodpady.

W przypadku osób korzystających z obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadanego kompostownika, żywą choinkę bez ozdób można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie (wysokość maksymalna – 1,5 m, choinki powyżej tej wysokości należy podzielić na dwie części).

Logotypy UE