ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

ODBIÓR GRUZU W WORKACH BIG BAG

Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2021 roku odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców w nieruchomościach jednorodzinnych będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku BIG BAG o pojemności 1 m3. Dla każdej nieruchomości przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG. Gruz nie będzie już odbierany podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Druki zlecenia dostępne są w budynkach Urzędu Miasta Rynek 20 i Rynek 16 oraz na stronie internetowej odpady.mikolow.eu. w menu Gospodarowanie odpadami- Zasady odbioru odpadów komunalnych – Worki BIG BAG. Warunkiem otrzymania worka jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Referatem Usług Komunalnych nr tel. 32-32-48-569 lub 32-32-48-573.

UWAGA: Worki BIG BAG pobrane w 2021 r. lecz nie zgłoszone do odbioru do 31.12.2021r. mogą zostać wykorzystane w 2022 r. lecz będzie to dotyczyć zlecenia na 2022 rok.

Załączniki:

Logotypy UE