Awaria małej śmieciarki

Awaria małej śmieciarki

W związku z awarią małej śmieciarki zaległy odbiór odpadów zmieszanych z ulic:

Piaskowa

Staromiejska

Równoległa

Marzankowice

Oświęcimska

Malinowa

Dąbrowa

nastąpi do dnia 30.05.2020 r.

Logotypy UE