Urząd Miasta informuje, że w dniach od 23.03.2021 roku do dnia 23.04.2021 roku, wprowadza ograniczenia w bezpośrednim obsługiwaniu mieszkańców.

W związku z epidemią koronawirusa, ponownym wprowadzeniem obostrzeń oraz licznymi nieobecnościami pracowników w związku z COVID-19 Urząd Miasta informuje, że w dniach od 23.03.2021 roku do dnia 18.04.2021 roku, wprowadza ograniczenia w bezpośrednim obsługiwaniu mieszkańców.

Zachęcamy do korespondencji mailowej oraz kontaktu telefonicznego lub listownego z Urzędem Miasta. To obecnie najbezpieczniejsza forma kontaktu z pracownikami Urzędu. Dokumenty można również wrzucać do urny znajdującej się w przedsionku Urzędu.

Warto sprawdzić, czy konkretnej sprawy nie da się załatwić bez wychodzenia z domu korzystając
z platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP.
Aby skorzystać z tych form trzeba mieć profil zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu,
kto korzysta z bankowości elektronicznej.

Osobisty kontakt jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem załatwiającym daną sprawę.

Przypominamy, że numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Wydziałów/Referatów/Biur dostępne są na stronie bip.mikolow.eu

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących
w budynkach użyteczności publicznej:

– stosować maseczki,

– dezynfekować ręce,

– zachować dystans społeczny

Do Urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Logotypy UE