A+ A-
A+ A-
24 kwietnia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Temat: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
13 kwietnia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Temat: - wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;. - podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
20 marca 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 marca 2018 r.

Temat: bezpieczeństwo, gospodarka odpadami, sprawy wniesione
20 lutego 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 lutego 2018 r.

Temat: gospodarka wodno-ściekowa gminy w świetle nowych przepisów prawnych, sprawy wniesione
23 stycznia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 stycznia 2018 r.

Temat: przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miejskiej za 2017 rok, plany związane z pozyskiwaniem środków unijnych, sprawy wniesione
Logotypy UE