A+ A-
A+ A-
19 czerwca 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 czerwca 2018 r.

Temat: ocena wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, absolutorium dla Burmistrza, sprawy wniesione
18 czerwca 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 czerwca 2018r.

Temat: przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017
22 maja 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Temat: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Podjęte uchwały, oraz protokół z sesji Poznaj szczegóły i zobacz materiały
24 kwietnia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Temat: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
13 kwietnia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła
Sesja się już odbyła

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Temat: - wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;. - podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
Logotypy UE