A+ A-
A+ A-

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

 

 

Urząd Miasta Mikołów informuje, że w roku 2017, czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

 

1. Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,
wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,
piątek w godz. 730-1400)

ul. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 571, tel. 32 32 48 569 

 

2. Straż Miejska w Mikołowie
(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

ul. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 555

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

 

3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie
(całodobowo)

ul. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

4. Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
(całodobowo)

ul. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 244 tel. alarmowy 997

 

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym rannym w wypadkach (w czasie niezwłocznym, nie później niż 30 minut od zgłoszenia), transporcie żywych i martwych zwierząt podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna, reprezentowana przez lekarza weterynarii Piotra Teodorowskiego, z siedzibą  w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5.


Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierzęta podejmuje Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL- VET- ZASOLE” ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim. Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek. Czas podjęcia interwencji do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

print
Komentarze (0)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW
Brak komentarzy
Logotypy UE