A+ A-
A+ A-

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

 

Urząd Miasta Mikołów informuje, że zgłoszenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, przyjmują: Referat Usług Komunalnych, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji

 

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,
wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,
piątek w godz. 730-1400)

ul. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 571, tel. 32 32 48 569

 

 

Straż Miejska w Mikołowie
(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

ul. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie
(całodobowo)

ul. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
(całodobowo)

ul. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200 tel. alarmowy 997

 

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

BEZDOMNYCH I RANNYCH W MIKOŁOWIE

 

 

 

1. Zdarzenia należy zgłaszać do Referat Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,
wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,
piątek w godz. 730-1400)

ul. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 571, tel. 32 32 48 569

natomiast po godzinach urzędowania do:

 

 

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

ul. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

ul. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

(całodobowo)

ul. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200

tel. alarmowy 997

 

2. Osoba zgłaszająca zdarzenie proszona jest o podanie możliwie dokładnych informacji związanych z przedmiotem zgłoszenia (adresu, opisu zdarzenia). W celu umożliwienia służbom bezpośredniego kontaktu ze zgłaszającym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

3. Przyjmujący zgłoszenie powiadamia uprawniony podmiot w celu realizacji usługi na terenie gminy Mikołów (zgodnie z zawartą  umową).

 

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach oraz transport rannych i martwych zwierząt podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna, reprezentowana przez lekarza weterynarii Piotra Teodorowskiego, z siedzibą  w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. Pierwsza pomoc zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż 30 minut od przyjęcia zgłoszenia przez w/w lekarza weterynarii.

 

Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt podejmuje Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL- VET- ZASOLE” ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim. Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek. Czas podjęcia interwencji – do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi.

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67 i inne schroniska zamieszczają na swoich stronach internetowych informację o znalezionych zwierzętach.  Zwierzęta w schronisku są badane, określany jest ich wiek, znaki szczególne następnie ich zdjęcia są  zamieszczane na stronie internetowej www.adoptujpsakota.pl oraz profilu społecznościowym www.facebook.com/schroniskochelmek/

 

 

Wszelkie zapytania Mieszkańców w sprawie zwierząt można kierować na adres e-mailowy: uslugi.komunalne@mikolow.eu. W celu ułatwienia kontaktu z Mieszańcami, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.

 print

Komentarze (0)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW
Brak komentarzy
Logotypy UE