A+ A-
A+ A-
Administration Roads Education Gallery Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Wsparcie społeczne w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Wsparcie społeczne w Mikołowie

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia poprzez wyrównanie szans na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe i społeczne osób niezatrudnionych z Gminy Mikołów mających problem z powrotem na rynek pracy. Cel ma się przyczynić do zwiększenia umiejętności psychospołecznych, podniesienia motywacji do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo. Projekt

Termin realizacji
lipiec 2015 - grudzień 2016
Value
594 289,81 zł
Location
read more
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

RPO WSL 2007-2013
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę

Termin realizacji
05.06.2017-05.11.2017
Value
1 217 098,44 zł
Location
read more
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Renewal
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem

Termin realizacji
02.01.201 29.09.2018
Value
3 598 019,00 zł
Location
read more
Logotypy UE