fbpx
A+ A-
A+ A-

Council sessions

Completed sessions Session plan
10 of October 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 10 października 2018 r.

Subject: przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miejskiej za 2018 rok, podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, sprawy wniesione
18 of September 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 września 2018 r.

Subject: przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia miasta, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018r., sprawy wniesione
28 of August 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 28 sierpnia 2018 r.

Subject: kultura i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna, sprawy wniesione
22 of May 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Subject: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Adopted resolutions, and the protocol from the session See details and materials
24 of April 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Subject: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
Logotypy UE