A+ A-
A+ A-

Council sessions

Completed sessions Session plan
19 of June 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 czerwca 2018 r.

Subject: ocena wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, absolutorium dla Burmistrza, sprawy wniesione
22 of May 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Subject: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Adopted resolutions, and the protocol from the session See details and materials
24 of April 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Subject: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
13 of April 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Subject: - wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;. - podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
20 of March 2018 Time 17:00
The session has already taken place
The session has already taken place

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 marca 2018 r.

Subject: bezpieczeństwo, gospodarka odpadami, sprawy wniesione
Logotypy UE