A+ A-
A+ A-
Verwaltung Straßen Schulausbildung Galerie Computerisierung Kultur Behausung Umweltschutz Soziale Projekte Revitalisierung RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisierung
Wsparcie społeczne w Mikołowie

RPO WSL 2007-2013
Wsparcie społeczne w Mikołowie

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia poprzez wyrównanie szans na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe i społeczne osób niezatrudnionych z Gminy Mikołów mających problem z powrotem na rynek pracy. Cel ma się przyczynić do zwiększenia umiejętności psychospołecznych, podniesienia motywacji do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo. Projekt

Termin Realisierung
lipiec 2015 - grudzień 2016
Wert
594 289,81 zł
Lage
mehr lesen
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

RPO WSL 2007-2013
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę

Termin Realisierung
05.06.2017-05.11.2017
Wert
1 217 098,44 zł
Lage
mehr lesen
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Revitalisierung
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja i rozbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kolejowej w Mikołowie na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Celem realizacji projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. Na terenie gminy zdiagnozowano szereg problemów społeczno-gospodarczych, które dotykają zróżnicowane pod kątem

Termin Realisierung
02.01.201 29.09.2018
Wert
3 598 019,00 zł
Lage
mehr lesen
Logotypy UE