WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.             z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 14 lutego 2017 r. na godz. 1700 XXVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

 

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji oraz Rady Miejskiej Mikołowa za 2016 rok.

8. Reforma ustroju szkolnego.    

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1;

- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 2;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu ((Izba Wytrzeźwień) – druk nr 4;

- przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej – druk nr 5;

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 6;

- dopłat do 1m³ wody i 1m³ odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 7;

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 8;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza – druk nr 9;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk nr 10;

- nadania imienia placowi (ul. Kard. S. Wyszyńskiego H. Kobernickiej) – druk nr 11;

- wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów” – druk nr 12;

- przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” – druk nr 13;

- uchylenia uchwały nr XX/471/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w spr. przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dnia 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 oraz przyjęcia zmiany do Uchwały nr XXVII/583/2013 RM Mikołowa z dn. 29.01.2013 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk nr 14;

- skargi na Burmistrza Mikołowa (A.W.) – druk nr 15.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

                    Michał Rupik 

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017