WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Żłobek Miejski

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 327 30 27

czynny:
od poniedziałku do piątku od 600 do 1730

Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.

Do zadań żłobka należy :

a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych ,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej , poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji , z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka ,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych , uwzględniających rozwój psycho - motoryczny dziecka , właściwych do wieku dziecka .

 

Żłobek  realizuje cele i zadania poprzez:

a) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji , bezpieczeństwa , poszanowania godności i intymności ,
b) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości ,
c) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania,  propagowanie  oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie  nawyków zachowań prozdrowotnych .

Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci :

a) rodziców z miasta Mikołowa  pracujących   lub uczących się , skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,  Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przez lekarza ze względu na stan zdrowia ( np. rodziców  głuchoniemych),
b) rodziców z innych gmin – na podstawie porozumień z tymi gminami.

 

1. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w ramach posiadanych miejsc.

2. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zapisu ,dzieci nieprzyjęte w związku z brakiem wolnych miejsc  umieszcza się na liście oczekujących na przyjęcie.

3. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie co  dwa miesiące woli korzystania z usług żłobka.

4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 4 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie .

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie .

6. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być,  na wniosek  rodzica dziecka wydłużony za dodatkowa opłatą tj . 15, 00 zł słownie piętnaściezłotych za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

 

3; marr � p7� x�� ; padding: 0px; text-align: justify; background-color: #f2fae9; border: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px; color: rgb(3, 33, 3); margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(242, 250, 233);">a) sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji , bezpieczeństwa , poszanowania godności i intymności ,
b) umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości ,
c) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania,  propagowanie  oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie  nawyków zachowań prozdrowotnych .

 

Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci :

a) rodziców z miasta Mikołowa  pracujących   lub uczących się , skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,  Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przez lekarza ze względu na stan zdrowia ( np. rodziców  głuchoniemych),
b) rodziców z innych gmin – na podstawie porozumień z tymi gminami.

1. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w ramach posiadanych miejsc.

2. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zapisu ,dzieci nieprzyjęte w związku z brakiem wolnych miejsc  umieszcza się na liście oczekujących na przyjęcie.

3. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie co  dwa miesiące woli korzystania z usług żłobka.

4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 4 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie .

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie .

6. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być,  na wniosek  rodzica dziecka wydłużony za dodatkowa opłatą tj . 15, 00 zł słownie piętnaściezłotych za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

 


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017