EN PL Cookies

For English contact:

Tomasz Rogula
+48 32 32 48 549

Aleksandra Czech
+48 32 32 505

Katarzyna Witek
+48 32 32 48 429


More interesting information about Mikołów may be found in the following books and publications:

Grzegorz Bębnik: Mikołów w początkach II wojny światowej, Mikołów 2009.

Bogusław Bromboszcz, Ryszard Szendzielarz: Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Mikołów 2005.

Bogusław Bromboszcz, Ryszard Szendzielarz: Mikołów w XX wieku, Mikołów 2012.

Barbara Buszman, Józef Buszman: Powiat mikołowski - przewodnik krajoznawczy, Katowice-Mikołów 2006.

Bronisława i Krzysztof Cybulscy: Wacław Cybulski (1901-1973). Biografia, Katowice 2001.

Michał Dejas: Kasztelania, Mikołów 2006.

Mariusz Dmetrecki: Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku, Mikołów 2010.

Mariusz Dmetrecki: Mikołowski pieniądz zastępczy w latach 1914-1924. 
Notgeld papierowy, Mikołów 2007.

R. Dulias, A. Hibner: Województwo Śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, Kraków 2004.

„Gazeta Mikołowska” - miesięcznik informacyjny.

Piotr Greiner, Michał Mączka: Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa (do 1945 roku), Mikołów 2007.

Antoni Halor: Podania i legendy mikołowskie, Mikołów 1994.

Bronisława Jeske-Cybulska: Książęta pszczyńscy, Mikołów 2005.

Bronisława Jeske-Cybulska: Początki dziejów miasta Mikołowa i jego rozwój terytorialny, Zaranie Śląskie Nr 7-8.

Adrian A. Jojko: Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w Mikołowie, Mikołów 2008.

Adrian A. Jojko: Dzieje „Masońskiej Willi” w Mikołowie, Mikołów 2007.

Adrian A. Jojko: Kamionka. Monografia historyczna, Mikołów 2006.

Adrian A. Jojko: Mikołowskie i katowickie maratony skatowe w latach osiemdziesiątych, Mikołów 2008.

Adrian A. Jojko: Szkice z dziejów parafii ewangelickiej w Mikołowie, Mikołów 2003.

Jan Kantyka, Alojzy Targ: Mikołów. Zarys rozwoju miasta, Katowice 1972.

Ks. Jerzy Kempa i Grzegorz Bolesław Marek: Historia miejscowości i parafii Bujaków, Katowice 1995.

ks. Jerzy Kempa: Z historii Bujakowa, Katowice 2006.

Mikołów - spacer po mieście, red. Małgorzata Pleszyniak, Katowice 2008.

Ludwik Musioł: Bujaków. Monografia historyczna gminy i parafii, Katowice 1995

Ludwik Musioł: Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Katowice 1933.

Ludwik Musioł: Mokre. Z dziejów wsi i parafii, Katowice 1995.

Ludwik Musioł, Hubert Szymankiewicz: Paniowy. Monografia historyczna miejscowości, kościoła i parafii, Katowice 1993.

Przemysław Noparlik: Historia szkoły w Mikołowie-Borowej Wsi na tle dziejów miejscowości, Mikołów 2009.

Podręcznik Powiatu Pszczyńskiego. Praca zbiorowa. Pszczyna 1933.

Konstanty Prus: O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo, Mikołów 1920 (reprint 1987).

Konstanty Prus: Spis miejscowości polskiego Śląska Górnego, Bytom 1920.

Konstanty Prus: Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932 
(reprint 1992).

Jerzy Sadowski: Fortyfikacje OW „Śląsk”. Schrony odcinka „Mikołów", „Krajoznawca Górnośląski” nr 8/1992.

Leonard Spałek, Bogusław Bromboszcz: 80-lecie AKS Mikołów 1923 2003, Mikołów 2003.

Marian Sworzeń: „Miarka”. Kalendarium 1989-1991, Mikołów 2003.

Marian Sworzeń, Adam Dudek: Mikołowski Słownik Biograficzny, Mikołów 1998.

Ryszard Szendzielarz, Bogusław Bromboszcz: Mikołów z perspektywy 150 lat, Mikołów 2009.

Ryszard Szendzielarz: Odcienie życia. O losach mikołowskich rolników Mikołów 2011.

Ryszard Szendzielarz: Z dziejów Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie, Mikołów 2005.

Janina Szołtysek, Mariusz Dmetrecki: Ocalić od zapomnienia, z dziejów szkoły paniowskiej, Mikołów 2008.Marek Szołtysek: Bujaków. 500 lat kościoła i 700 lat miejscowości, 2000.

Hans Taistra: Heimatstadt Nikolai, Norymberga 1969.main page | back

Page map - Legal disclaimer - © All Right Reserved 2017