WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Urząd Miasta Mikołowa jest jednostką budżetową. Przy jej pomocy burmistrz będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.
Kierownikiem Urzędu Miasta jest burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.
Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem burmistrz Mikołowa. W sprawach dotyczących organizacji i doboru kadr w Biurze Rady Miejskiej będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu, funkcjonalnie podporządkowaną przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa - burmistrz uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

 
Urząd Miasta Mikołowa

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu
NIP: 635-10-02-915
REGON: 000527227
NUTS (NTS): 5.24.33.08.02.1
konto bankowe:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
87 84360003 0000 0000 0071 0325
godziny urzędowania:
poniedziałek: od 730 do 1700
od wtorku do piątku: od 730 do 1530


Biuro Obsługi Mieszkańców

Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 02
e-mail: um@mikolow.eu
godziny urzędowania:
poniedziałek: od 730 do 1700
od wtorku do czwartku: od 730 do 1530
piątek: od 730 do 1400

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów
pok. nr 35 - Sekretariat Burmistrza, tel. (32) 324 85 05
pok. nr 38 - Sekretariat Zastępców Burmistrza,
tel. (32) 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu
godziny urzędowania:
poniedziałek: od 730 do 1700
od wtorku do czwartku: od 730 do 1530
piątek: od 730 do 1400


Urząd Stanu Cywilnego

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu
godziny urzędowania:
poniedziałek: od 730 do 1700
od wtorku do czwartku: od 730 do 1530
piątek: od 730 do 1400


Straż Miejska

Rynek 7, 43-190 Mikołów
tel. (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: od 600 do 2200


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017