WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Olgierd Bierwiaczonek (1925-2002) - urodzony na Wileńszczyźnie,
żołnierz 2 Armii WP (1944-1945), absolwent katowickiej ASP, artysta
malarz, laureat wielu nagród w konkursach plastycznych. Ofiarował
Mikołowowi kolekcję 50 obrazów. Mikołowianin Roku 1999.

Bogusław Bromboszcz (1930-2006) - urodzony w Mikołowie,
dziennikarz i fotoreporter, pracował w redakcjach tygodnika ,,Echo"
i dwutygodnika „Sprawy Chemików". Naczelny redaktor „Gazety
Mikołowskiej" (1991-1998), Mikołowianin Roku 2001, współautor
książki „Mikołów w XX wieku" (2002).

Wacław Cybulski (1901–1973) – urodzony w Warszawie. Profesor,
wieloletni dyrektor Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Walczył jako ochotnik 
w III powstaniu śląskim. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki
Warszawskiej. Od 1925 r. związany z KD „Barbara”. Prowadził pionierskie
badania nad zwalczaniem zagrożeń wybuchów metanu i pyłu węglowego
w kopalniach. Od 1930 r. wykładał na AGH w Krakowie. W czasie wojny
walczył we Francji w oddziałach gen. Maczka. Po ewakuacji do Wielkiej
Brytanii odkomenderowany do Instytutu Naukowego w Buxton. Do
Polski wrócił w 1946 r. i objął stanowisko dyrektora KD „Barbara”,
gdzie pracował do końca życia. Od 1950 r. wykładał na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy
w górnictwie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony
wieloma orderami, w tym Śląskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 
Mieczysław Dzieńdziel (1925-1994) - urodzony w Zarzeczu, absolwent
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, artysta muzyk, chórmistrz
i dyrygent, prowadził m.in. chóry „Słowiczek" i „Harmonia". Kierownik
zespołu „Mikołowianki" (1983-1994).

Franciszek Giel (1933-1992) - urodzony w Kobiórze, absolwent ASP
w Krakowie, artysta plastyk, pracownik Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, twórca
licznych witraży i płaskorzeźb, m.in. o tematyce religijnej.

Adam Graczyński (1939-2004) – urodzony w Gorlicach. Polityk, inżynier,
absolwent Politechniki Śląskiej, dyrektor naczelny Głównego Instytutu
Górnictwa (1989–2001), senator IV i V kadencji Senatu III RP, twórca
Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

August Karol Kiss (1802-1865) - urodzony w Paprocanach, absolwent
Uniwersytetu Berlińskiego (1822), rzeźbiarz-odlewnik, autor pomników
niemieckich władców m.in. we Wrocławiu, Królewcu, Berlinie i Poczdamie.
Twórca płaskorzeźby głowy Chrystusa, znajdującej się nad wejściem do
kościoła ewangelickiego w Mikołowie, autor rzeźb zdobiących ambonę
tegoż kościoła.

Paweł Krawczyk (1914-1982) - urodzony w Górnikach (dziś dzielnica Bytomia),
pedagog, harcmistrz, twórca harcerskich drużyn wodniackich na
Śląsku. W czasie II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej,
działał w ZWZ i AK. Długoletni profesor mikołowskiego Liceum im. Karola
Miarki.

Bp Józef Kurpas (1912-1992) – urodzony w Paniowach, absolwent
mikołowskiego gimnazjum, ukończył Śląskie Seminarium Duchowne
w Krakowie i studia na Wydziale Teologicznym UJ. W 1963 r. otrzymał sakrę
biskupią. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Katowicki
biskup pomocniczy w latach 1962–1991. Członek Kapituły Katedralnej
w Katowicach.

Jerzy Egon Kwiatkowski (1928-2005) - urodzony w Chorzowie,
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu,
rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, autor licznych
rzeźb o tematyce świeckiej i religijnej. Jego prace zdobią m.in. place
i skwery w Katowicach, Chorzowie, Wodzisławiu Śląskim i Dąbrowie
Górniczej.

Karol Miarka-senior (1825-1882) - urodzony w Pielgrzymowicach,
polski działacz narodowy na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publicysta
i drukarz, wydawca gazety „Katolik", założyciel szeregu polskich
organizacji społecznych i gospodarczych, patron wielu polskich szkół.

Karol Miarka-junior (1856-1919) - urodzony w Pielgrzymowicach,
nauczyciel i drukarz, wydawca masowych nakładów książek, kalendarzy
i śpiewników w języku polskim oraz dzieł wybitnych polskich klasyków,
w tym m.in. A Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego.

Ludwik Musioł (1892-1970) - rodowity mikołowianin, nauczyciel
i publicysta, wybitny historyk śląski, prekursor krajoznawstwa, lingwista
i etnograf, współzałożyciel Towarzystwa Polskich Nauczycieli na Górnym
Śląsku, autor ponad 300 prac naukowych.

Konstanty Prus (1872-1961) - urodzony w Wielopolu Rybnickim,
wybitny dziennikarz i historyk, redaktor czasopism „Katolik", „Gazeta
Opolska", „Kurier Sosnowiecki", pracownik Polskiego Komitetu
Plebiscytowego (1920), autor licznych biografii i opracowań historycznych,
dotyczących Górnego Śląska, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau, autor monografii „Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy" (1932).

Hermann Samuel Staub (1856-1904) - urodzony w Mikołowie,
światowej sławy prawnik, wybitny komentator niemieckiego prawa
handlowego i wekslowego oraz prawa o spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością. Należał do najznakomitszych prawników berlińskich.
Zasłynął m.in. jako twórca teorii „Die Positiven Vertragsverletzung".
Jego prace stanowią fundament, na którym tworzyło się współczesne
prawodawstwo gospodarcze w Niemczech.

Albert Strzewiczek (1944-1996) - urodzony w Wilnie, grafik i malarz,
poeta, rysownik. W latach 1981-1989 mieszkał w USA, gdzie prowadził
studio grafiki użytkowej. Autor cyklu grafik „Kapliczki i krzyże przydrożne
Południowej Polski" oraz „Mikołów - miasto serdeczne". Współzałożyciel
Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Paweł Targiel (1945-2009) – rodowity mikołowianin, poeta, działacz
kultury. W 1988 r. założył czasopismo „Miarka”, w 1996 r. „Arkadię.
Pismo katastroficzne”. Był inicjatorem przekształcenia mieszkania Rafała
Wojaczka w instytucję kultury, „Instytut Mikołowski”, a potem został
dyrektorem tej placówki. Wydał tomiki wierszy: „Ostatnie wiersze” (2005)
i „Halsem” (2007).

Ignatz Ritter von Wechselmann (1828-1903) - urodzony w Mikołowie,
architekt i filantrop. Wykształcenie zdobywał w Berlinie, po studiach
zamieszkał w Wiedniu, a potem w Budapeszcie, gdzie powstało wiele
budowli wg jego projektu. Otrzymał tytuł szlachecki od cesarza Franciszka
Józefa I. Przeznaczał pokaźne kwoty na cele charytatywne. W testamencie
przekazał m.in. pieniądze na fundusz mający wspierać biednych
z Mikołowa.

Andrzej Wojaczek (1947-2000) - rodowity mikołowianin, brat Rafała
Wojaczka, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
aktor drugoplanowy. Grał w kilkudziesięciu filmach, m.in. w „Soli ziemi
czarnej" Kazimierza Kutza (1969) , w „Honorze dziecka" (1976) oraz
w serialu „Blisko, coraz bliżej" (1982). Ostatnim jego filmem był „Wojaczek"
Lecha Majewskiego (1999), w którym wcielił się w postać lekarza
neurologa.

Rafał Wojaczek (1945-1971) - rodowity mikołowianin, poeta, postać
kontrowersyjna. Przerwał studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1963),
później mieszkał we Wrocławiu, debiutował w miesięczniku „Poezja"
(1965). Autor m.in. tomików poetyckich „Sezon" i „Inna bajka", swoje
wiersze publikował w „Twórczości" i „Odrze". Jego życie i samobójstwo
są tematem filmu fabularnego „Wojaczek" w reżyserii Lecha Majewskiego
(1999).

Konstanty Wolny (1877-1940) - urodzony w Bujakowie, absolwent
prawa, adwokat, polityk, działacz narodowy na Górnym Śląsku,
współautor ustawy o autonomii Śląska i pierwszy marszałek Sejmu
Śląskiego, publicysta, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach.

Georg Zeumer (1890-1917) - urodzony w Mikołowie, potomek
fabrykanckiej rodziny Zeumerów. Był jednym z pierwszych lotników
niemieckich i należał do pionierów lotnictwa wojskowego podczas
I wojny światowej. Za zasługi na froncie już w 1914 roku otrzymał
Krzyż Kawalerski (Ritterkreuz) Orderu św. Henryka (Militär
St. Heinrichsorden). Przeszedł do historii jako ten, który uczył sztuki latania
legendarnego „Czerwonego Barona" - Manfreda von Richthofena.
Zginął w walce, zestrzelony pod La Ferrière. Pochowany na cmentarzu
ewangelickim w Mikołowie.
powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017