WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Sekretarz Miasta   
Jakub Jarząbek

Rynek 16, pok. nr 28, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 03
email: jakub.jarzabek@mikolow.eu


Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez niniejszy Regulamin. W szczególności Sekretarz Miasta:

a) nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych,
b) wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników podległych Sekretarzowi komórek organizacyjnych i osób zajmujących jednoosobowe stanowiska pracy w pionie podległości służbowej Sekretarza; opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
c) prowadzi rejestr skarg i wniosków,
d) nadzoruje terminowe załatwianie skarg i wniosków,
e) czuwa nad udostępnianiem informacji publicznej,
f) czuwa nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
g) czuwa nad prawidłową obsługą interesantów,
h) prowadzi z upoważnienia Burmistrza zadania z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
- prowadzi gospodarkę etatami, funduszem płac Urzędu, nadzoruje sprawy pracownicze i związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- opracowuje oraz inicjuje stosownie do potrzeb zmiany struktury organizacyjnej oraz treści regulaminu organizacyjnego,
- opracowuje projekty aktów prawnych, dotyczące funkcjonowania Urzędu,
- czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
- przygotowuje treść pełnomocnictw i upoważnień,
i) nadzoruje organizację współpracy Urzędu z Radą Miejską, radnymi, sołectwami, w tym w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta przygotowuje materiały na posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji,
j) reprezentuje Urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
k) koordynuje sprawy związane z wyborem ławników, wyborami powszechnymi i przeprowadzaniem referendów.powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017