WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

 

                                               OBCHODY XX -lecia FORUM SEKRETARZY

                                   GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

                                   przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności

 

 

            Obchody jubileuszu  XX -lecia– z udziałem ok. 80 sekretarzy Województwa Sląskiego ( czyli 75 % członków Forum) miały miejsce 16 -17 listopada 2015 roku w Brennej.

 

Czy 20 lat działalności Forum Sekretarzy to dużo, czy mało? W moim  przekonaniu, to jak na działania grupy branżowej  bardzo dużo.

 

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego, działające przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności, to jedna z nielicznych grup działająca prężnie, z ochotą i zaangażowaniem przez  20 lat.

 

Powód wydaje się prosty – za dużo zadań, za dużo odpowiedzialności w różnych sferach działalności  samorządowej i stąd potrzeba dzielenia się uwagami, potrzeba dyskusji i naprawy tego, co inni przeoczyli.

 

Dwa dni obchodów wykorzystano w dwojaki sposób: uzupełniono wiedzę na temat  zagrożeń z nowoczesnymi  narzędziami komunikacji w pracy urzędu, później pochylono się nad  wchodzącymi w życie w 2016 roku zmianami w prawie pracy - licznymi zmianami, aby później  poruszyć  kwestię funkcjonowania urzędu pod nieobecność wójta, burmistrza i..... wreszcie zadumać się nad  20 – letnim „postępem”  w uprawnieniach , zadaniach i roli  sekretarza w urzędzie gminy/powiatu.

 

            Dyskusja z udziałem profesorów prawa administracyjnego, Dyrektora Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Prezesa Katowickiego RIO  oraz  byłych sekretarzy, którzy obecnie zajmują stanowiska wójtów, burmistrzów czy starostów uzmysłowiła licznemu gronu, że  droga do poprawy sytuacji sekretarza jest kręta, że wiele jest jeszcze do zrobienia- ale – nabyte  przez sekretarza umiejętności  są bezcenne.

 

            Postulaty  sekretarzy sprzed 20- laty tylko po części zostały przeprowadzone (powołanie zmieniono na umowę o pracę , co okazało się szkodą dla sekretarza) dookreślono zakres spraw, które powierza się sekretarzowi, a na pełnienia funkcji „ dyrektora urzędu” jeszcze trzeba zaczekać. Natomiast ostatnimi czasy  zbytnio stara się upolitycznić rolę sekretarz, zamiast  dostrzec w nim umiejętności organizacyjne, komunikacyjne  i procesowe – podsumowali  zaproszeni na uroczystość  byli Prezesi  Śląskiego Forum Sekretarzy- Stanisław Garncarz – obecnie Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Adam Małysz- już emeryt.

 

            Niestety – łyżkę dziegciu  dodał zaproszony na uroczystość Sekretarz ( tajemnik) Opawy – Tomas Elis- uhonorowany przez władze Czech odznaką dla najwybitniejszego sekretarza Czech, informując  zebranych, że uprawnienia sekretarza w Czechach są znacznie wyższe, a o jego odwołaniu z funkcji decyduje dyrektor urzędu krajowego, na warunkach określonych w ustawie.

 

No cóż – może  i u nas warto by o tym pomyśleć.

 

            Czy  możemy liczyć na uproszczenie procedur prawnych ?–  uczestnik spotkania - Pan profesor dr hab. Grzegorz Łaszczyca swojej wypowiedzi podkreślił fakt, iż uproszczenie procedur na pewno usprawniłoby działania urzędu, a co za tym idzie ułatwiło pracę sekretarzowi, jednakże możliwości są niewielkie, ponieważ przepisy są wiążące. Usprawnienia mogłyby dotyczyć czynności techniczno- procesowych – czyli – doręczania, udostępniania akt, prowadzenia metryczki

 

( w tym momencie  dało się wyczuć na sali  zwiększoną ilość  wydychanego z płuc sekretarzy  dwutlenku węgla) Jest już przygotowany projekt nowego kodeksu, który zakłada wprowadzenie postępowania uproszczonego – lecz musimy jeszcze na niego zaczekać.

 

            Koledzy sekretarze – tymi słowy  zwróciła się obecna Pani Prezes Forum – Ewelina Domagała   do byłych sekretarzy  (!),  a obecnie osób  piastujących  funkcje  wójtów , burmistrzów i starostów   - czy pełnienie funkcji  sekretarza  Wam pomaga, czy przeszkadza w obecnej roli, jaką pełnicie?

 

Wypowiedzi były jednoznaczne  -  „poznanie  na stanowisku sekretarza mechanizmów organizacyjnych urzędu, czy  mechanizmów  finansowych i politycznych    jest rzeczą bezcenną  dla dla każdego włodarza. Po takich doznaniach niewiele może człowieka zaskoczyć. Olbrzymia różnorodność zadań, pokora, która towarzyszy sekretarzowi w pracy, określanie  sobie celów i praca z radnymi , to doświadczenia bez wątpienia jedyne w swoim rodzaju” .

 

 A jakie doznania utrwaliły się w umysłach byłych sekretarzy?- „ duży stres,  ale i duża satysfakcja”

 

            Po tak pracowicie spędzonych  dwóch dniach , z nadzieją na kolejne spotkanie rozjechali się do swoich gmin i powiatów  sekretarze  Województwa Sląskiego.

 

 Życzę im sukcesów na najbliższe lata  – zasłużyli na słowa uznania.

                                                                                

 

                                                                                  Bogumiła Guja

                                                           Dyrektor Samorządowego Centrum Doradczo – Konsultacyjne

                                                           Stowarzyszenie Wspierania Samorządności - Mikołów***************************************************************************

ZAPROSZENIE

 

Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności

            zaprasza

PANIĄ/PANA SEKRETARZA GMINY, POWIATU

 

 do wzięcia udziału w UROCZYSTYM JUBILEUSZOWYM  zjeździe sekretarzy

w dniu 16-17 listopada w Brennej, w Hotelu Kotarz

***************************************************************************

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Wspierania Samorządności oraz    

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W Pańki  

serdecznie zapraszają

 

 

PANIĄ/PANA SEKRETARZA GMINY /POWIATU

 

na I Kongres Sekretarzy Polski Południowo – Wschodniej,

który odbędzie się w dniach 23-24 września 2015r.
w Centrum Kulturalno–Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.

 

 

Patronat honorowy:

Patronat Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  

Patronat Wojewody Podkarpackiego      

Patronat Prezydenta Miasta Rzeszów
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Śląskiego 
Patronat Medialny - TVP KATOWICE.
 

 

***************************************************************************


AKADEMIA WÓJTA”

 

Wybory samorządowe w 2014 roku, a właściwie ich efekt dał początek rozważań na temat poziomu przygotowania merytorycznego naszych nowych włodarzy do pełnienia tak istotnych funkcji w gminie, w mieście, czy  powiecie jak wójt, burmistrz, prezydent, starosta. To wielka odpowiedzialność i z tym związana wszechstronna wiedza. Wyzwań dużo, czasu nie tak wiele na realizację zamierzonych celów, zatem propozycja stworzenia kursu,  na którym w pigułce można uzupełnić wiedzę, wspomóc się doświadczeniem innych osób, przedyskutować sporne kwestie wydaje się bardzo adekwatna do potrzeb.
 

Tę ideę,  wykreowaną przez Pana Krzysztofa Nowaka – wieloletniego Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i wychodzącą naprzeciw potrzebie, sygnalizowanej i zgłoszonej przez samych zainteresowanych - nowo wybranych  wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast postanowiło wprowadzić w życie Stowarzyszenie  Wspierania Samorządności z siedzibą w Mikołowie.
 

Zakres wiedzy, którą muszą posługiwać się przedstawiciele władzy w naszych gminach i powiatach jest wszechstronny- zatem  i nasza propozycja kursu obejmuje szeroki zakres tematyki wykładów i seminariów.
 

W poniższych plikach zamieszczamy program kursu , który daje obraz przygotowych propozycji kursu oraz  zamieszczamy pozostałe dokumenty dla osób , które chcą zostac uczestnikami kursu.
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w „Akademii Wójta”.

 

 

 ***************************************************************************20-LECIE ISTNIENIA FORUM SEKRETARZY GMIN I POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRZY STOWARZYSZENIU WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI


Stowarzyszenie Wspierania Samorządności funkcjonowało już  od roku, gdy pojawiła się inicjatywa utworzenia Forum Sekretarzy przy Stowarzyszeniu. Spontaniczność -  rzadko używana forma działania  w administracji samorządowej tym razem przyniosła rezultaty, których nikt się nie spodziewał.

            Powołano ZARZĄD FORUM przy STOWARZYSZENIU WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI  w dniu 9 grudnia 1995 roku  pod przewodnictwem  Stanisława Garncarza.

            Sekretarze zgromadzeni w FORUM  przy STOWARZYSZENIU ruszyli do działania, postanawiając wypracować  stanowisko w sprawie formy i kierunków pracy sekretarza w realiach Województwa Katowickiego. Dominowały  szkolenia dotyczące organizacji gminy, metodzie usprawniania struktur organizacyjnych urzędu,  przygotowania aktów prawa lokalnego, systemu zarządzania zasobami ludzkimi, z tematu prawo pracy, czy ordynacji wyborczej.

            Spotkania, konferencje i burzliwe dyskusje  w początkowej fazie działania  FORUM gromadziły niewielką  ilość wyznawców takiej formy omawiania problemów, lecz z czasem, w wyniku  niedopracowanych, niedoskonałych, niedostatecznie określonych przepisów prawa stały się nieodzowne.  Toż  każdy z sekretarzy chciał sprostać przedwojennej tradycji, o której wspomina dr  Stefan Płażek iż sekretarz ma być „ najlepiej wyszkolonym

i wykształconym urzędnikiem, trzymającym urząd w garści” [1] Ma zapewniać kontynuację działań placówki i zagwarantować właściwy z punktu widzenia prawa poziom jej funkcjonowania .

            Ponieważ był to rok 1995, zaledwie kilka lat po zmianie ustrojowej, więc chęć wyeliminowania niedociągnięć proceduralnych, ograniczeń działań samorządowych wzmagało postawę zaangażowania  sekretarzy w kreowanie nowego  wizerunku urzędu

i  systemu prawnego.

Według obowiązującej ustawy  o samorządzie gminnym z 1990 roku  rola i zadania sekretarzy były niedookreślone, sekretarz był  z powołania, a jego pozycja niepewna.

 

            Z czasem sekretarze zgromadzeni wokół FORUM   postanowili  włączyć się w proces legislacyjny. Członkowie Zarządu Forum uczestniczyli  w  debatach  międzywojewódzkich, ogólnopolskich,  zakończywszy ten cykl  w Warszawie, uczestnicząc w  rozmowach nad  projektem nowej ustawy o pracownikach samorządowych na szczeblu ministerialnym. Do  Mikołowa – siedziby Stowarzyszenia  Wspierania Samorządności  zawitał  na zaproszenie SWS Adam Leszkiewicz, ówczesny Minister, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dyskutowano, analizowano, podnoszono  brak precyzji.   Forum organizowało  wielokrotne debaty,  spotkania,  na których toczyły się „ gorące” dyskusje.

Celowość istnienia FORUM została przypieczętowana konsolidacją środowiska, stworzeniem wspólnego frontu działania i przyrostem członków FORUM.

I wreszcie, w celu „ rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny”  uchwalono i  wprowadzono 1 stycznia 2009 roku nową Ustawę o pracownikach samorządowych.

            W myśl ustawy głównym zadaniem sekretarza , zleconym przez kierownika urzędu jest „organizacja pracy urzędu i zarządzanie zasobami ludzkimi” [2]. Już nie jest powoływany – ma umowę o pracę,  „nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich”[3]. zapisano czarno na białym, co było od zawsze wiadome .

            Sekretarze uznali, że jest lepiej , ale ciągle brak precyzji. Zgodnie z zapisem w ustawie kierownik urzędu może go upoważnić do wykonywania zadań  z zakresu  działań wójta, co było już stosowane, ale czasami zakres  się rozszerza do niebotycznych rozmiarów, szczególnie w małych gminach. Znany jest proceder , w którym sekretarz  pełni rolę z-cy wójta, z-cy  kierownika urzędu stanu cywilnego, wdraża nowe techniki informatyczne, zarządza kadrami, jest ABI,  przeprowadza i przygotowuje przetargi, prowadzi praktyki  pracownicze i studenckie, nadzoruje  merytorycznie  i koordynuje prace na posiedzeniach sesji i jeszcze ma wdrażać nowe techniki pracy, szkolić i być szkolonym.

Zresztą – wystarczy wejść na stronę dowolnego urzędu i przyjrzeć się  wymaganiom, jakie musi spełnić kandydat na sekretarza i zadaniom, jakie mu się powierza. C'est la vie.

To się nazywa sprostanie przedwojennej tradycji  „ najlepiej wyszkolony i wykształcony urzędnik”.

            Dzięki takiemu szerokiemu zakresowi czynności FORUM ma o czym dyskutować, sekretarze mogą dalej  szkolić się, debatować, spierać  się, podważać celowość pewnych zapisów  w ustawach.

 

            Wróćmy do Zarządu Forum.

Zmiany na stanowisku Prezesa Forum nie  następowały zbyt często, ale należy wspomnieć, iż  to stanowisko piastowali  po Stanisławie Garncarzu - Krystyna Froncek – sekretarz Rydułtów,  Andrzej Szastok – sekretarz Bytomia i Adam Małysz – sekretarz Mikołowa ( zasłużony emeryt). Obecnie przewodniczy FORUM  Ewelina Domagała – sekretarz Skoczowa , obecnie – sekretarz Jaworza.

            Celowość utworzenia FORUM przyniosła rezultaty. 119 sekretarzy  gmin i miast  skupionych wokół Forum przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności nie poddaje się w wysiłkach zrozumienia uchwalanych ustaw, wydawanych orzeczeń i  ich interpretacji, odmiennych w każdym województwie. W wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku, ( Ustawa o samorządzie powiatowym[4])  i pojawieniu się  powiatów w strukturach samorządowych  do FORUM dołącza grupa 9 sekretarzy powiatów, którzy biorą czynny udział w spotkaniach oraz  wspierają swoich kolegów w pracach.  A i tak  zawsze  znajdzie się ktoś, jak np. Pan Sławomir Brodziński ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, który będzie zdania, że „sekretarz powinien odejść ze stanowiska wraz z jego mocodawcą”.

No i jak tu nie reagować.

ZARZĄD FORUM musiał  zareagować i zareagował, przedstawiając w miesięczniku  „ Wspólnota” swoje, jakże odmienne od Pana Brodzińskiego stanowisko.

 

            Przez te 20 lat, a właściwie przez  ostatnie 10 lat intensywniej współpracy NASI SEKRETARZE poznawali również swoje wzajemne środowiska pracy, przyglądali się pracy w innych wariantach i podpatrywali niektóre rozwiązania  w spornych, urzędowych kwestiach.  Odwiedzali siedziby swoich członków, co  mobilizowało niektórych do „ ogarnięcia” swojego gabinetu.

Ciekawość  i asertywność ( jakże modne pojęcie) zawiodły sekretarzy do Opawy ( Czechy), gdzie we współpracy z sekretarzem  Raciborza i  sekretarzem Opawy  wymieniano uwagi na temat funkcjonowania, odpowiedzialności  i zakresu pracy obu urzędników.

I tu na moment przebiegła przez myśl sekretarza chęć przeniesienia swojego miejsca pracy do Czech.  Ale uwaga: w planach FORUM jest  jeszcze pobyt w innych  urzędach krajów UE -  partnerach  naszych gmin , więc być może to jedyny taka ochota.

            Powinno się również  na koniec wspomnieć  o sukcesie  skupienia  w FORUM sekretarzy z małych gmin i dużych miast oraz  powiatów,  gdzie zakresy czynności sekretarzy w każdym z tych urzędów są  odmienne. Pomimo tego postawa urzędnika, zwanego  sekretarzem  ( miejmy nadzieje kiedyś  nazwanym „dyrektorem urzędu”) we wszystkich tych urzędach jest jednakowa. Aby nie wzbudzać zazdrości innych powiem – przedwojenna.

 [1]    Dr Stefan Płażek – wykładowca  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Serwis samorządowy PAP

[2]    Ustawa z dnia  21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz.U.nr 223, poz.1458 ze zm.)

[3]    Tamże, art. 5

[4]    Ustawa  z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U nr 91,poz.578)
Stowarzyszenie Wspierania Samorządności powstało w 1994 roku w Katowicach, jego celem jest szerzenie idei samorządności, rozumianej jako podstawowa forma demokracji oraz wspieranie samorządów terytorialnych i struktur władz lokalnych.

Podstawowe obszary i formy działalności Stowarzyszenia to:

-prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego oraz inżynieryjno-technicznego;

-wykonywanie specjalistycznych ekspertyz na rzecz jednostek samorządowych;

-prowadzenie działalności szkoleniowej

-prowadzenie działalności wydawniczej

-wspieranie i pomoc w tworzeniu, reorganizacji bądź restrukturyzacji jednostek samorządowych oraz komunalnych podmiotów

gospodarczych;

-podejmowanie, na wniosek zainteresowanych, wszelkich innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu

terytorialnego;

-współpraca z zagranicznymi ośrodkami samorządowymi.

Stowarzyszenie Wspierania Samorządności jest organizacją pozarządową, apolityczną i niekomercyjną. Zasadnicze cele są realizowane dzięki utworzeniu i aktywnej działalności „Samorządowego Centrum Doradczo-Konsultacyjnego”. Obecnie członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia są Powiat Mikołowski oraz wszystkie gminy powiatu mikołowskiego.

Działalność Stowarzyszenia jest od początku adresowana do środowisk nowo wybranych radnych i pracowników samorządowych, którzy poszukują niezbędnej wiedzy w zakresie podstaw prawnych samorządu, w tym w szczególności: procedur tworzenia i realizacji budżetów, gospodarki komunalnej. Potrzeby odbiorców określiły podstawową formę działań Stowarzyszenia: szkolenia radnych i pracowników samorządowych. Wykładowcami są doświadczeni pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Samorządowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Wojewódzkiego

w Katowicach, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Konsultantów oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Katowicach.

Stowarzyszenie Wspierania Samorządności rozszerza ofertę programową, nie rezygnując ze sprawdzonych form pracy, przede wszystkim szkoleń i kursów oraz z działalności informacyjnej - koncentrując się coraz bardziej na współpracy

z poszczególnymi gminami.

Kontakty ze Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności nawiązała większość gmin Okręgu Śląskiego. Stowarzyszenie patronuje Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego organizując spotkania, konferencje, szkolenia, itp. Fakty te stanowią najistotniejsze potwierdzenie przydatności i celowości naszych działań dla środowisk samorządowych.

Stowarzyszenie Wspierania Samorządności w Mikołowie, wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS: 0000155558, NIP: 954-10-02-274, REGON: 272129148.

Wybrane tematy konferencji i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Samorządności:

-odpowiedzialność i obowiązek radnego

-problematyka finansów gmin- uchwalanie i zmiana budżetów

-ustawa o opłacie skarbowej

-podatek VAT

-kontrola wewnętrzna i finansowa w urzędzie

-ocena pracownika administracyjnego,

-nowe uprawnienia inspektora pracy

-prawo pracy

-kodeks postępowania administracyjnego podstawowym narzędziem pracy pracownika

samorządowego

-celowość powoływania związku komunalnego w odniesieniu do podstawowych zadań gmin

-likwidacja zakładów budżetowych

-budownictwo mieszkaniowe w systemie zorganizowanym

-Regionalny Program Operacyjny

-gospodarka odpadami

-informatyzacja administracji samorządowej

-budowanie strategii informatyzacji

-ochrona informacji w świetle nowych przepisów

-ochrona danych osobowych

-prawo zamówień publicznych

-prawo budowlane

-zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC

-bezpieczeństwo gmin i powiatów

-korupcja

-wypalenie zawodowe

-pozyskiwanie funduszy strukturalnych- audyt i kontrola

-pozyskiwanie funduszy pod katem wspólnych partnerskich przedsięwzięć samorządowych

-fundusze szwajcarskie

-Program Operacyjny Kapitał Ludzki

-projekt Programu Rozwoju Subregionu Centralnego


W 2009 roku , w wyniku społecznego zapotrzebowania została powołana, przy Stowarzyszeniu i w ramach działań Stowarzyszenia Wspierania Samorządności Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Od dnia 5 października placówka ta będzie prowadziła formalnie działania na rzecz osób po 45 roku życia, a formą dominującą będzie organizowanie wykładów, prelekcji, odczytów, lektoratów, warsztatów, czy spotkań z osobami wybitnymi naszego regionu.


Kształcenie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku będzie odbywało się w dwuletnim, zamkniętym cyklu i trwało cztery semestry, zaś program edukacyjny będzie zawierał zarówno wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, jak i medycznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Nie zabraknie wśród propozycji sesji wyjazdowych, mających charakter kształceniowy oraz zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia, które odgrywają istotna rolę w działaniach na rzecz osób powyżej 45 roku życia.
 

Wszelkie informacje, dotyczące zasad przyjmowania słuchaczy, wysokości opłat oraz plan i pogram spotkań słuchaczy znajdują się na stronie internetowej serwisu Powiatu Mikołowskiego, pod hasłem "Uniwersytet III Wieku".

Pliki do pobrania:


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017