WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Urząd Stanu Cywilnego:
1.   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego


Działalność Gospodarcza:
1.  Zmiana wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej
2.  Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
3.  Wykreślenie wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej
4.  Zawieszenie/ wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej
5.  Udzielanie informacji o przedsiębiorcach nie figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wykreślonych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej)

Alkohole:
1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2.  Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów a
3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
4. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Sprawy lokalowe:
1.  Przyznanie dodatku mieszkaniowego
2.  Przyznanie mieszkania komunalnego


Usługi Komunalne:
1.  Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych, na obszarze gminy
2.  Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierani
4. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
5. Sprawozdawczość przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i transportu nieczystości cieklych
6. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
7. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania opadów komunalnych


Gospodarka mieniem:
1.  Wydanie informacji o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego 
2.  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego)
4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 
5. Wydanie informacji o przeznaczeniu działki w planach zagospodarowania przestrzennego 


Podatki:
1.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
2.  Podatek od środków transportowych
3.  Podatek od nieruchomości
4.  Podatek leśny
5.  Podatek rolny

Ochrona środowiska:
1.  Azbest oraz PCB
2.  Udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
3.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
4.  Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5.  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

Stypendia:
1. Wniosek i Zaświadczenie
powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017