WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 20 marca 2018 r. na godz. 17. 00
XL Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

 
Porządek obrad:

 Otwarcie sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy wiodące:

- bezpieczeństwo,

- gospodarka odpadami.

8. Przyjęcie protokołu kontroli nr 4/2018 Komisji RM nr 8 Rewizyjnej dot. zadania pn. „Analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług”.    

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;

- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – druk nr 3;

- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 4;

- ustanowienia służebności gruntowej - dz. Nr 501/104 – druk nr 5;

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 6;

- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r. – druk nr 7;

- określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów – druk nr 8;

- wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów" – druk nr 9;

- nadania nowych nazw ulic w Mikołowie – druk nr 10;

- podziału Miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 11;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek – druk nr 12.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.  

 

                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

             

              Michał Rupik


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017